موزیک ویدیو

گونه‌ای از فیلم کوتاه است که روی آن موسیقی قرار داده می‌شود. در بیشتر موزیک ویدیو ها خواننده اثر، روی موسیقی لب‌خوانی می‌کند.

آخرین مطالب دسته بندی موزیک ویدیو