شهادت

قطعه دیگری از سبک نوحه و مداحی است که به صورت غمگین اجرا می‌شود .نوحه غمگین اکثر برای به شهادت رسیدن امامان خوانده میشود که اکثر با سینه زدن ، خود را با مداح همراهی میکنند.

آخرین مطالب دسته بندی شهادت