حالت ها

حالت ها یا همان حس آمیزی چهار نوع دارد که میتوان ، شاد ، غمگین ، رمناتیک و هیجانی نام برد ! شما بستگی به سلیقه خود میتوانید انتخاب کنید

آخرین مطالب دسته بندی حالت ها