main content

آلبوم ایرانی

عمولاً آلبوم از قطعات موسیقی است که شامل چهار تا هفت قطعه موسیقی می‌شود و خوانندگان فارسی زبان و ایرانی میباشند.

post area