main content

آلبوم خارجی

عمولاً آلبوم از قطعات موسیقی است که شامل چهار تا هفت قطعه موسیقی می‌شود و خوانندگان انگلیسی زبان و اروپایی میباشند.

post area