موزیک ویدیو

گونه‌ای از فیلم کوتاه است که روی آن موسیقی قرار داده می‌شود. در بیشتر موزیک ویدیو ها خواننده اثر، روی موسیقی لب‌خوانی می‌کند.

post area