ولادت

قطعه دیگری از سبک نوحه و مداحی است که به صورت شاد اجرا می‌شود .نوحه شاد اکثر برای ولادت و امامت های امامان خوانده میشود که اکثر با دست زدن ، خود را با مداح همراهی میکنند.

post area